Praktisk guide til lokal afsætning

Min Guide

Baseret på dine valg

Kontrol og tilsyn

At du i din virksomhed overholder reglerne for fødevareproduktion bliver kontrolleret af tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen.

Alt efter hvilken risiko din virksomhed bliver tillagt i Fødevarestyrelsens system, får din virksomhed tildelt en branche og i denne sammenhæng et vist antal kontrolbesøg - fra 1 kontrolbesøg hvert andet år op til 5 kontrolbesøg om året. Dette oplyses du om i forbindelse med det første kontrolbesøg, hvor du også vil få tilbudt udvidet vejledning med mulighed for at stille alle de spørgsmål, du kan komme i tanker om. Det første kontrolbesøg vil være aftalt, så du kan forberede dig og sørge for at du selv, eventuelle kernemedarbejdere eller andre kan være til stede.

På de efterfølgende kontrolbesøg skal den tilsynsførende komme uanmeldt. Det er derfor vigtigt, at dine åbningstider ligger tilgængeligt på f.eks. din hjemmeside eller oplyses til Fødevarestyrelsen.

Kontrollen er en stikprøve

Kontrollen vil ikke være den samme hver gang og heller ikke altid være udført af den samme tilsynsførende. De tilsynsførende er pålagt at kontrollere nogle områder i lovgivningen hver gang og andre områder af lovgivningen en gang imellem. Derfor kan du ikke forvente, at to kontrolbesøg er ens.

Spørg gerne den tilsynsførende om en plan for kontrolbesøget, når vedkommende møder op, så du bedre kan følge med, når I går rundt i din virksomhed. Tilbyd at vise rundt, men respekter også, hvis den tilsynsførende gerne vil gå rundt for sig selv. Den tilsynsførende har ret til at komme i alle afdelinger af virksomheden.

Det forventes, at din virksomhed til enhver tid lever op til reglerne på alle områder, og det er derfor dit ansvar, hvis noget i din virksomhed af en eller anden grund ikke lever op til reglerne.

Kontrolrapporten

I løbet af kontrolbesøget vurderer den tilsynsførende, hvordan din virksomhed lever op til reglerne på de områder, vedkommende har valgt at kontrollere. Kontrollen dokumenteres i en kontrolrapport, der er inddelt i de enkelte lovgivningsområder. For hvert område giver den tilsynsførende en "karakter" fra 1-4, der samtidig symboliseres med en smiley. Den højeste karakter bestemmer, hvilket resultat hele kontrolbesøget ender ud med. Dette resultat vises med en smiley på kontrolrapporter i f.eks. gårdbutikker, supermarkeder og restauranter med salg til den endelige forbruger, hvorimod virksomheder, der i størst omfang sælger til andre virksomheder, ikke får vist smileyen på deres kontrolrapport, men blot får resultatet af kontrollen beskrevet.

Smiley'er

"1" betyder, at virksomheden lever op til reglerne og den beskrivende tekst i kontrolrapporten vil som regel ende på "...ingen anmærkninger". Smileyen har et stort smil. Her kan du altså godt fortsætte med at gøre, som du gør, alt er fint. Den tilsynsførende kan dog vælge at vejlede om forhold, der er observeret under tilsyn. Det er vigtigt at vide, at er man blevet vejledt på et område, er der en forventning om, at man følger op på dette forhold med det samme. Det kunne f.eks. være, at man har enkelte indpakkede varer stående på gulvet, som burde stå på hylder; senest ved næste tilsyn skal varerne således stå på hylder og ikke på gulvet.

"Elite"-smileyen gives til virksomheder, der har fået "1" 4 gange i træk. Elitestatus udløser en reduktion i det samlede antal kontrolbesøg den enkelte virksomhed er tildelt på årsbasis, men i praksis kan virksomheden sagtens få flere kontrolbesøg i løbet af et år, som Fødevarestyrelsen uddeler ved siden af standardfrekvensen.

"2" er en indskærpelse. Det kunne også beskrives med "en løftet pegefinger". Smileyen er stadig glad, men smilet er ikke så stort. En indskærpelse gives, hvis der i virksomheden findes forhold, der ikke lever op til lovgivningen. Der gives f.eks. en indskærpelse, hvis varerne igen ved næste kontrolbesøg står på gulvet, som nævnt ovenfor. Der gives også en indskærpelse, hvis der mangler håndsæbe ved håndvasken, eller hvis man ikke kan vise en faktura på nogle varer, man har købt. Du har altid mulighed for at klage over en indskærpelse, klagevejledningen står på kontrolrapporten.

"3" er enten et påbud eller et forbud. Her er smileyens mund en lige streg. En virksomhed kan påbydes af forholde sig på en bestemt måde, f.eks. føre skriftlig kontrol med rengøring, søge hjælp hos et rådgivningsfirma eller indsende dokumentation eller skriftlige procedurer til Fødevarestyrelsen. Et forbud "mod produktion og salg" gives typisk, hvis den tilsynsførende konstaterer grove overtrædelser, som vurderes at være til fare for fødevaresikkerheden. Der kan også gives forbud mod at bruge et bestemt lokale. Du kan klage over et påbud og forbud, klagevejledningen er beskrevet i det brev du modtager, hvor påbud/forbud er beskrevet og uddybet med henvisning til lovgivning.

"4" er en bøde. Bøden giver en sur smiley. En bøde gives for en grov eller gentaget overtrædelse af et bestemt forhold. Bøden er et tilbud til dig som virksomhed om at få fulgt op på sanktionen og få forholdet ud af verden med det samme. Alternativt skal du møde Fødevarestyrelsen i retten og få dennes ord for, hvem der har ret i den konkrete sag. Det er ikke muligt at klage over en bøde.

Du betaler for ekstra kontrolbesøg

Alle karakterer højere end 1 udløser to ekstra kontrolbesøg i virksomheden. Det første af de to opfølgende kontrolbesøg er målrettet de regler, virksomheden har overtrådt og vil derfor typisk være et kortere besøg. Det andet kontrolbesøg udføres som en standardkontrol, som betyder at omfanget og emnerne svarer til et "almindeligt" kontrolbesøg. En vigtig detalje er, at du selv skal betale for ekstra kontrol. Prisen varierer, da der er tale om et opstartsgebyr + en kvartersats.

Gentag ikke en fejl

Der sanktioneres ikke med en indskærpelse ("2") to gange i træk. Den tilsynsførende skal anvende såkaldt "eskalerende myndighedsudøvelse", der konkret betyder, at på forhold, der ikke er rettet op, skal sanktioneres med en højere sanktion. Har man således fået en indskærpelse for at stille varer på gulvet, vil man få en bøde, hvis denne overtrædelse konstateres igen inden for 2 år.

Vær dig selv

Det er helt almindeligt at blive lidt nervøs, når nogen kigger med kritiske øjne på din virksomhed. Det vigtigste er, at du er dig selv, fortæller om det, du bliver spurgt om og er ærlig omkring det, du gør og det produkt, du sælger. De tilsynsførende er også bare mennesker og som oftest meget interesserede i og nysgerrige på din virksomhed.

Sådan bruger du din guide

Online

Du kan blive ved med at ændre i dine valg indtil du er tilfreds. Vi gemmer dine valg i en cookie i din browser, så du kan komme tilbage.

Print din guide

Du kan hente hele din guide som en PDF-fil ved at trykke på knappen herunder.

Hvis du vil sælge andet

Hvis du vil ændre dine valg kan du bare gå tilbage til forsiden.

Relevante links

Økologisk Landsforening
Fødevarestyrelsen
Skat
Virk.dk