Praktisk guide til lokal afsætning

Min Guide

Baseret på dine valg

Egenkontrol

Som fødevarevirksomhed skal du sikre dig, at det, du sælger, ikke er til skade for nogen. Dette skal ifølge lovgivningen gøres ved at lave systematisk kontrol med sin virksomhed på udvalgte områder. Dette kaldes egenkontrol og omfatter en såkaldt risikoanalyse, et egenkontrolprogram og eventuelt dokumentation for udvalgte områder.

Risikoanalyse

For at lave en risikoanalyse, skal du se på alle de aktiviteter, du har i virksomheden, beskrive de farer, der er forbundet med dem og efterfølgende vurdere, hvordan du vil sikre dine fødevarer. En risikoanalyse skal altid være skriftligt og skal altid ligge i virksomheden.

Egenkontrolprogram

Når risikoanalysen er lavet, kan du lave dit egenkontrolprogram, hvor du skriver, hvordan du griber din produktion an - med tanke på alle de farer, du fandt ved at lave risikoanalysen.

Dokumentation

Der kan være dele af din produktion, der er særlig risikofyldt - det kan være hvis du varmer eller nedkøler fødevarer - og hvor det vil være nødvendigt f.eks. at måle temperatur for at være helt sikker på, at noget ikke går galt. Disse målinger skal skrives ned og vil være dokumentation for, at man har kontrolleret sine procedurer.

 Læs mere om risikoanalyse, egenkontrolprogram og dokumentation på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Sådan bruger du din guide

Online

Du kan blive ved med at ændre i dine valg indtil du er tilfreds. Vi gemmer dine valg i en cookie i din browser, så du kan komme tilbage.

Print din guide

Du kan hente hele din guide som en PDF-fil ved at trykke på knappen herunder.

Hvis du vil sælge andet

Hvis du vil ændre dine valg kan du bare gå tilbage til forsiden.

Relevante links

Økologisk Landsforening
Fødevarestyrelsen
Skat
Virk.dk