Praktisk guide til lokal afsætning

Min Guide

Baseret på dine valg

Godkendelser

Godkendelser er ikke en anvendt betegnelse hos Fødevarestyrelsen, men den bruges i daglig tale. Nedenfor kan du se de forskellige betegnelser, der anvendes og hvad de dækker over.

Blanketten

Der findes én blanket til ansøgninger til Fødevarestyrelsen, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Du skal bl.a. have CVR.nr. og NemId klar.
Du angiver alle oplysninger om din virksomhed og herefter modtager du med det samme svar på, om du kan gå i gang eller evt. skal foretage dig yderligere inden opstart.
Blanketten fokuserer på aktiviteterne i virksomheden samt hvilke kunder du har.  

Registrering

Mange typer af fødevarevirksomheder skal registreres i Fødevarestyrelsen. En registrering betyder, at Fødevarestyrelsen får kendskab til din virksomhed; at du er registreret i systemet.

Autorisation

Nogle virksomhedstyper kategoriseres af Fødevarestyrelsen som særligt risikofyldte og de skal autoriseres. Det vil typisk være virksomheder, der slagter og opskærer kød eller f.eks. spirevirksomheder.
En autorisation betyder, at virksomhedens lokaler og egenkontrol skal gennemgås af en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen inden virksomheden kan starte sine aktiviteter op.

Økologirapport og økologikontrolerklæring

For at du må kalde dine varer økologiske, kræves særlige procedurer og særlig kontrol. Groft sagt kontrolleres jord og dyr af Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsens veterinærer, hvorimod fødevarer kontrolleres af Fødevarestyrelsens fødevareenheder.

Du skal som fødevarevirksomhed bruge ovennævnte blanket, når du vil ansøge om økologiaktiviteter. Du bliver undervejs oplyst om, hvilke afsnit i "Vejledning om økologiske fødevarer m.v." du skal forholde dig til, for at leve op til reglerne om økologi. Disse overvejelser skal skriftligt medsendes blanketten eller efterfølgende sendes til Fødevarestyrelsen. På baggrund af dine beskrevne procedurer, udfærdiger Fødevarestyrelsen en såkaldt økologirapport, som udelukkende henviser til dine skriftlige procedurer. Man kan sige, at det er din aftale med Fødevarestyrelsen om, hvordan du sikrer dine økologiske fødevarer. Fødevarestyrelsen skal også udfærdige en økologikontrolerklæring, som vil være din dokumentation overfor dine kunder på, at du overholder økologireglerne. Denne erklæring bliver også lagt offentligt tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside på listen over danske økologikontrollerede virksomheder.

Du skal regne med en sagsbehandlingstid på op til 4 uger fra Fødevarestyrelsens side og du må ikke opstarte dine økologiaktiviteter før du har fået de nævnte dokumenter tilsendt fra Fødevarestyrelsen.

Sådan bruger du din guide

Online

Du kan blive ved med at ændre i dine valg indtil du er tilfreds. Vi gemmer dine valg i en cookie i din browser, så du kan komme tilbage.

Print din guide

Du kan hente hele din guide som en PDF-fil ved at trykke på knappen herunder.

Hvis du vil sælge andet

Hvis du vil ændre dine valg kan du bare gå tilbage til forsiden.

Relevante links

Økologisk Landsforening
Fødevarestyrelsen
Skat
Virk.dk