Praktisk guide til lokal afsætning

Min Guide

Baseret på dine valg

Indretning

Når du har en fødevarevirksomhed, bliver der i lovgivningen stillet krav til, hvordan lokaler er indrettet, for at sikre de bedste omgivelser for produktion.

Glat og vaskbar

Det er hensigtsmæssigt, at alle overflader - både vægge, gulve, lofter og overflader på maskiner og andet inventar - er glatte og vaskbare. Altså af materialer, der er lette at rengøre på alle måder og som ikke suger hverken fedt eller vand. Det behøver ikke være stål, men kan også være malede overflader, laminat eller lignende. Du skal vælge de materialer, der kan holde til at blive brugt og rengjort i netop dine lokaler.

Væk med forurenende kilder

Der skal være styr på både stegeos, spildevand og affald og alle lokaler skal være utilgængelige for skadedyr. Det er altså vigtigt med ordentlig udsugning, rengøringsvenlige afløb og en spand til affald samt effektiv skadedyrssikring, så produktionen kan foregå hygiejnisk forsvarligt.

Mulighed for adskillelse

Der skal være god plads i dine lokaler til at adskille forskellige dele af en produktion, så du ikke kommer til at overføre bakterier eller andet fra råvarer til spiseklare produkter. Det kan være forskellige arbejdsstationer fordelt i lokalet eller en tidsmæssig adskillelse, som kan være nødvendig i små lokaler.

Rene hænder

Det er en del af indretningen, at der er tænkt over, hvor du til enhver tid kan vaske dine hænder. Det er et konkret krav, at der i alle produktionslokaler er så mange håndvaske, som det er nødvendigt for at alle til enhver tid kan komme til at vaske hænder. Der skal ved hver håndvask være både rindende koldt og varmt vand, håndsæbe og engangsaftørring, f.eks. papirservietter.
Et produktionslokale er et lokale, hvor der tilberedes fødevarer, f.eks. et køkken eller et mosteri. Hvis der i dine lokaler kun opbevares f.eks. emballeret kød i frysere eller grøntsager lige fra marken, er det ikke bydende nødvendigt med en håndvask, når bare du har rene hænder, når du betjener dine kunder.

Sådan bruger du din guide

Online

Du kan blive ved med at ændre i dine valg indtil du er tilfreds. Vi gemmer dine valg i en cookie i din browser, så du kan komme tilbage.

Print din guide

Du kan hente hele din guide som en PDF-fil ved at trykke på knappen herunder.

Hvis du vil sælge andet

Hvis du vil ændre dine valg kan du bare gå tilbage til forsiden.

Relevante links

Økologisk Landsforening
Fødevarestyrelsen
Skat
Virk.dk