Praktisk guide til lokal afsætning

Min Guide

Baseret på dine valg

Økologi

Når du vil markedsføre dine fødevarer som økologiske kræver det, at du er underlagt særlig kontrol i alle led af din produktion. 

Oprindelse

Hvis dine varer er dyrket eller opdrættet økologisk, og der føres kontrol af myndighederne med marker eller dyr, må du gerne økologimærke dine varer. 

Forarbejdning

Selvom dine dyr eller din jord og afgrøder er økologiske, fordi din bedrift er autoriseret til økologi, må dine forarbejdede produkter (opskåret kød, marmelade, mel osv.) kun mærkes som økologisk, hvis du selv eller f.eks. din slagter er særligt godkendt til økologisk produktion hos Fødevarestyrelsen.

Godkendelse

Når du vil sælge økologiske fødevarer skal du have en særlig godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Det kan du læse mere om under "Godkendelser". 

Procedurer og regnskab

Når du vil sælge økologiske, forarbejdede produkter skal du lave en beskrivelse af, hvordan du kontrollerer, at alle dine varer er økologiske gennem hele produktionsprocessen. Du skal også lave et balanceregnskab, der viser, at du ikke har produceret flere økologiske varer, end du har haft råvarer til. Hvis du udelukkende har økologiske produkter, skal du stadig registrere forbrugte råvarer og producerede færdigvarer og bogføre løbende i dit almindelige regnskab, men du skal ikke automatisk lave balanceregnskab - kun hvis Fødevarestyrelsen beder dig om det.

Økologisk mærkning

Der findes to mærker til økologiske produkter: Det grønne EU-blad og det røde Ø med teksten "statskontrolleret økologisk".

Det grønne EU-logo er obligatorisk og skal sættes på alle økologiske produkter sammen med en tekst om oprindelse (f.eks. "EU-jordbrug").

Det røde Ø med teksten "Statskontrolleret økologisk" er frivilligt at anvende på dine produkter.

Hvis du ønsker at bruge det røde Ø som anden skiltning, på hjemmesiden, i brochurer eller lignende, må det kun være i form af det såkaldte markedsførings-Ø, hvor teksten "Statskontrolleret økologisk" er udeladt.

Det grønne EU-logo og det røde Ø med teksten "Statskontrolleret økologisk" må du kun anvende på dine produkter, når du har en økologigodkendelse og bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen.

Du kan hente logoerne her: Ø-mærket og markedsførings-Ø samt EU-bladet.

Sådan bruger du din guide

Online

Du kan blive ved med at ændre i dine valg indtil du er tilfreds. Vi gemmer dine valg i en cookie i din browser, så du kan komme tilbage.

Print din guide

Du kan hente hele din guide som en PDF-fil ved at trykke på knappen herunder.

Hvis du vil sælge andet

Hvis du vil ændre dine valg kan du bare gå tilbage til forsiden.

Relevante links

Økologisk Landsforening
Fødevarestyrelsen
Skat
Virk.dk